Her geçen gün hayatımıza daha fazla entegre olan sosyal medya, kendine has dili ile de günlük konuşmalarımızda yer alıyor. Yaygınlaşan bu dilin üzerine Türkiye’deki kuruluşlar harekete geçti ve sosyal medyada kullandığımız kelimelerin Türkçe karşılığını buldu.

Türk Dil Kurumu, Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi’nin ortak çalışması ile pek çok kelimenin Türkçe karşılığını aradı. “Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri” adıyla düzenlenen çalıştayda diss atmak ve caps gibi kelimelerinde aralarında bulunduğu 100’den fazla terime Türkçe karşılık bulmak için çalışıldı. Bazı yabancı kelimelere karşı şu Türkçe terimler önerildi:

  • Re-Tweet (RT)/ Sektirme
  • Binge Watch / Dizibitiren, Aralıksız İzlemek, Duraksız İzlemek
  • Diss Atmak / Cevap Yollamak
  • Stalker / Sanal Casusluk
  • Influencer / Deneyimleyici
  • Caps / Yazılı Resim, Resim Yorum
  • Cyber Bot / Siber Can
  • Teaser / Meraklandırıcı Video
  • Caption / Resim Altı

Kaynak: Türk Dil Kurumu